Menü

Konferencja „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”

2 kwietnia 2019 rokuWarszawie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) wspólnie organizują konferencję „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych” dla przedstawicieli instytucji związanych z systemem edukacji w Polsce.

Temat

Międzynarodowa wymiana młodzieży nie jest tylko wymianą językową. Są to projekty, które wspierają wszechstronny rozwój ucznia, korzystając z metod i form edukacji pozaformalnej.

Dlatego celem organizatorów jest, aby młodzi ludzie, niezależnie od statusu społecznego, miejsca zamieszkania czy profilu szkoły, mieli szansę uczestniczenia w wartościowym procesie edukacyjnym, jakim są projekty wymiany młodzieży.

Cele konferencji

  • nawiązanie bezpośredniego kontaktu oraz wymiany doświadczeń wśród osób i instytucji organizujących pracę polskich szkół,
  • próba zdiagnozowania potrzeb, możliwości oraz trudności związanych z organizacją przez szkoły projektów międzynarodowych,
  • zastanowienie się nad tym, zastanowimy się, w jaki sposób projekty wymian międzynarodowych można na stałe wpisać w proces edukacji i uczynić je dostępnymi dla każdego ucznia.

Grupa docelowa

Przedstawiciele:

  • instytucji nadzorujących/organizujących system edukacji,
  • jednostek samorządu terytorialnego, euroregionów,
  • (bilateralnych) instytucji wspierających projekty wymian,
  • instytucji kształcących nauczycieli i pedagogów,
  • szkół – dyrektorów, nauczycieli.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w MsMermaid – Conference Center at The Tides.

Koszty

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Istnieje także możliwość zwrotu kosztów podróży zgodnie z wytycznymi PNWM.

 

Ulotkę oraz program znajdą Państwo do pobrania w prawej kolumnie.

 

Seite drucken

PROJEKT-KALENDER

Kontakt

 

Piotr Kwiatkowski

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(biuro w Warszawie)

 

tel.: +48 22 518 89 32

 

 

Magdalena Stojer-Brudnicka

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(biuro w Warszawie)

 

e-mail: magdalena.stojer-brudnicka@pnwm.org